Hva er drenering?

En drenering rundt huset sørger for at vannet som infiltrerer grunnen ovenfra og eller blir samlet i rør og ledet ut i det kommunale nettet. Dette bidrar til og hindre at fukt blir stående rundt huset og trenge inn gjennom kjellermuren.

Hvorfor drenere?

Det er viktig for innemiljøet og bedrer innaklimaet i boligen din samt øker verdien dens. Skal man for eksempel innrede kjelleren og isolere kan det oppstå kondens og fukt vil samle seg melom innvendig vegg og betong yttervegg. Dette kan føre til sopp og råte skader. Har du en god drenering vil dette ikke skje da vannet allerede er borte på utsiden av grunnmuren. Et annet viktig argument er at grunnmuren får et godt liv.

Isolere kjelleren samtidig

Hvorfor isolere kjelleren? Vi spør alltid om kunden ønsker å isolere da isolasjonen sørger for et godt liv for kjellerenmuren fremover. På vintereren vil det oppstå forskjellige temperaturer som igjen kan føre til kondens. Isolasjonen forhindrer dette og bidrar ikke minst til lavere oppvarmingskostnader.

Hvorfor velge oss

Vi har mange års erfaring med drenering og tar alle våre oppdrag seriøst. Vi ser dessverre at det selv idag gjøres vesentlige feil ved utbedring av dreneringer rundt omkring. 

Vi utfører drenering ihht. anbefalte retningslinjer fra Sintef Byggforsk og dokumenterer hele prosessen. Dokumentasjon blir overlevert til deg i form av bilder og FDV når oppdraget er utført. Vi anbefalter alltid at det monteres isolasjon når man først graver opp kjellermuren.

Prinsippskisse drenering

placeholder image