Støttemur

Vi har mange års erfaring med oppsetting av støttemurer. Vi kan i all hovedsak tilby 2 typer støttemurer:

- Natursteinsmur
- Vertiblock mur

Vi gjør oppmerksom på at oppsetting av støttemurer i de fleste tilfeller er søknadspliktige. Det finnes noen unntak, støttemurer med høyde på 1,0–1,5 m
kan på visse vilkår oppføres uten søknad, jf. SAK10.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
IMG_4814.jpeg