Tomte graving

Vi tilbyr utgraving av tomt for garasje, enebolig og næringsbygg.

Vi tar oss av følgende:

- Sprenging
- Utgraving og oppfylling av tomt
- Vann & Avløp inn til tomten
- Strøm inn til tomten
- Innfylling i ringmur etter støp
- Drenering rundt ringmur
- Arrondering av terreng 
- Opparbeidelse av parkeringsplasser.